CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

Model pełny o jednolitej powierzchni, z głęboko frezowanymi na ich płaszczyźnie liniami (o przekroju prostokątnym i wymiarach około 5 x 3 mm);
Wersja H - poziome linie ze zbliżonym rozstawem wynikowym;

UWAGA: Fornir standardowo jak w innym modelach składany w odbiciu lustrzanym lub z obrotem 180 stopni.

Zmiana wysokości poprzez zmianę odległości od najniżej położonej frezowanej linii do dolnej krawędzi skrzydła; Dla wymiaru standardowego 205 cm - dolna odległość jest wyższa o 3 cm niż pozostałe, dla 206,5 cm - niższa 1,5 cm (*SD ze względów technologicznych, zachowanie tej zasady zależy od producenta i istnieje prawdopodobieństwo zachowania dokładnych „matematycznych” odległości).

RUSTIC H

Galeria realizacji
ładowanie