CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

LINEAR - modele pełne o jednolitej powierzchni, z frezowanymi na ich płaszczyźnie liniami o przekroju w kształcie litery „V” i wymiarach około 4 x 1,5 mm). Model tylko w lakierach kryjących RAL! 

Zmiana szerokości drzwi poprzez: V1 - zmianę wymiaru szerszej odległości (od linii do krawędzi z zawiasami), V2 - zmianę środkowego wymiaru (pomiędzy liniami), V4 - równomierną zmianę odległości pomiędzy liniami, wynikających z równego podziału szerokości skrzydła;

LINEAR V1

Galeria realizacji

LINEAR V2

Galeria realizacji

LINEAR V4

Galeria realizacji
ładowanie