CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

LINEAR - modele pełne o jednolitej powierzchni, z frezowanymi na ich płaszczyźnie liniami o przekroju w kształcie litery „V” i wymiarach około 4 x 1,5 mm). Modele tylko w lakierach kryjących RAL!

Zmiana wysokości poprzez zmianę odległości od najniżej położonej frezowanej linii do dolnej krawędzi skrzydła; Dla wymiaru standardowego 205 cm - dolna odległość jest wyższa o 3 cm niż pozostałe, dla 206,5 cm - niższa 1,5 cm (*SD ze względów technologicznych, zachowanie tej zasady zależy od producenta i istnieje prawdopodobieństwo zachowania dokładnych „matematycznych” odległości).

LINEAR H1

Galeria realizacji

LINEAR H2

Galeria realizacji

LINEAR H4

Galeria realizacji
ładowanie