CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

Drzwi pełne o jednolitej powierzchni z wstawkami ze stali nierdzewnej INOX o szerokości 1 cm.
Wstawki w orientacji pionowej (V) - w drzwiach z pionowym ułożeniem forniru (V) i mieszanym (MIX) lub w drziach lakierowanych (R).
Wstawki w orientacji poziomej (H) - w drzwiach z poziomym ułożeniem forniru (H) lub w drzwiach lakierowanych (R).

Składanie liści forniru w odbiciu lustrzanym. 

Zmiana szerokości w modelu V - poprzez zmianę wymiaru szerszego pasma forniru.
Zmiana wysokości drzwi w modelu H - poprzez zmianę odległości od najniżej położonej wstawki INOX do dolnej krawędzi skrzydła - tj. dla wymiaru standardowego 205 cm, odległość ta jest 3 cm wyższa niż pozostałe (*ze względów technologicznych, zachowanie tej zasady zależy od producenta i istnieje prawdopodobieństwo zachowania dokładnych „matematycznych” odległości); 

INOX H1

Galeria realizacji

INOX H2

Galeria realizacji

INOX H4

Galeria realizacji

INOX V1

Galeria realizacji

INOX V2

Galeria realizacji
ładowanie