CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

ILLUSION CL MOD - modele CL MODYFIKOWANE opprzez podział na 2 kasetony z odstępem między nimi (imitacją szprosu) 14 cm;

Modele tylko w lakierach kryjących RAL!

Zmiana szerokości drzwi poprzez zmianę szerokości imitowanych kasetonów; Zmiana wysokości przez zmianę odległości od najniżej usytuowanej linii do dolnej krawędzi skrzydła - tj. dla wymiaru standardowego 205 cm, odległość ta jest 3 cm wyższa niż pozostałe (*SD ze względów technologicznych, zachowanie tej zasady zależy od producenta i istnieje prawdopodobieństwo zachowania równych odległości);

ILLUSION CL 2 MOD

Galeria realizacji

ILLUSION CL 3 MOD

Galeria realizacji

ILLUSION CL 4 MOD

Galeria realizacji
ładowanie