CHARAKTERYSTYCZNE CECHY WIZUALNE

ILLUSION CL - modele pełne o jednolitej powierzchni, z frezowanymi na ich płaszczyźnie płytkimi liniami o przekroju w kształcie litery „U” i wymiarach około 6 x 1,5 mm, stwarzającymi iluzję klasycznych drzwi z ramą. Zarys ramy / kasetonu 14 cm od krawędzi bocznych i górnej oraz 18 cm od dolnej.
Modele tylko w lakierach kryjących RAL!

Zmiana szerokości drzwi poprzez zmianę szerokości imitowanego kasetonu; Zmiana wysokości przez zmianę odległości od najniżej usytuowanej linii do dolnej krawędzi skrzydła - tj. dla wymiaru standardowego 205 cm, odległość ta jest 3 cm wyższa niż pozostałe (*SD ze względów technologicznych, zachowanie tej zasady zależy od producenta i istnieje prawdopodobieństwo zachowania równych odległości);

ILLUSION CL 2

Galeria realizacji

ILLUSION CL 3

Galeria realizacji

ILLUSION CL 4

Galeria realizacji
ładowanie