fornir naturalny - Dąb (Quercus)
wykończenie: lakier bezbarwny głęboko matowy G0
możliwość dodatkowego barwienia: tak

POCHODZENIE

KOLOR: jeszcze bardziej matowa powierzchnia wpływajaca na jaśniejszy odcień drewna oraz powierzchnię ukrywającą efekt palcowania i drobnych uszkodzeń; praktycznie bez refleksu świetlnego; 
UWAGA:
 za dodatkową dopłatą cenową;

Powtarzalność kolorystyczna partii:
Zmienność kolorystyczna w czasie: